امروز صبح، شنبه 21 دی 1392 برابر با 11 ژانویه 2014 بعد از نزدیک به 5 سال(11 روز دیگه می شه 5 سال) کیس آفیسر پرونده ام مشخص شد و جالبه زمانی نامه رو دریافت کردم که انتظارش رو نداشتم. روز شنبه که تعطیلی آخر هفته است واسه اونا.

بهرحال کیس آفیسر خودش رو معرفی کرد، Joel Jessop که ظاهراً کسی نمی شناستش. تنها مدرک درخواستی اش هم مدرک مربوط به امتیاز زبان فارسیه که من مدارکش رو قبلاً فرستاده بودم و باید بهش ایمیل بزنم و بگم. امیدوارم مدرک دیگه ای نخواد و بقیه مراحل هم به سرعت بگذره و امیدوارم بقیه دوستان هم تکلیفشون هر چه زودتر روشن بشه.

این چند خط رو نوشتم تا به عنوان یه خاطره خوب واسم ثبت بشه. اگرچه خیلی واسه  به کیس آفیسر دار شدن و نه حتی ویزا، من و خیلی از بچه های دیگه منتظر موندیم.